HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač stránky stavu spotrebného materiálu

background image

Tlač stránky stavu spotrebného materiálu

Informačné strany uložené v pamäti produktu. Tieto strany pomáhajú určiť a vyriešiť problémy s produktom.

POZNÁMKA:

Ak počas inštalácie nebol správne zvolený jazyk produktu, môžete jazyk nastaviť manuálne

tak, že informačné strany sa vytlačia v jednom z podporovaných jazykov. Zmeňte jazyk s použitím ponuky

System Setup (Nastavenia systému)

na ovládacom paneli alebo vo vstavanom webovom serveri.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa tlačidla

Reports (Správy)

.

3.

Správu vytlačíte dotykom tlačidla

Supplies Status (Stav spotrebného materiálu).

.