HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač

background image

Používanie ovládača tlačiarne, ktorý najviac vyhovuje vašim požiadavkám na tlač

Ak sa na vytlačenej stránke objavia neočakávané grafické čiary, chýbajúci text, chýbajúca grafika, nesprávne

formátovanie alebo nahradené písma, môže byť potrebné použiť iný ovládač tlačiarne.

Ovládač HP PCL 6

Poskytuje sa ako predvolený ovládač. Tento ovládač sa nainštaluje automaticky,

pokiaľ nevyberiete odlišný.

Odporúča sa pre všetky prostredia Windows

Zabezpečuje celkovú najlepšiu rýchlosť, kvalitu tlače a podporu vlastností

zariadenia pre väčšinu používateľov

Vytvorený na spojenie s rozhraním grafického zariadenia Windows (GDI) na

dosiahnutie najlepšej rýchlosti v prostrediach Windows

Nemusí byť plne kompatibilný so softvérovými programami tretích strán

a voliteľnými softvérovými programami, ktoré sú založené na PCL 5

174 Kapitola 8 Riešenie problémov

SKWW

background image

Ovládač HP UPD PS

Odporúča sa pre tlač so softvérovými programami Adobe

®

alebo s inými vysoko

graficky intenzívnymi softvérovými programami

Poskytuje podporu pri tlači z potrieb pre emuláciu PostScript, prípadne pre

podporu súprav písiem PostScript pre Flash

HP UPD PCL 5

Odporúča sa pre všeobecnú kancelársku tlač v prostrediach Windows

Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími zaradeniami HP LaserJet

Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo z voliteľných

softvérových programov

Najlepší výber pri prevádzke so zmiešanými prostrediami, ktoré vyžadujú, aby sa

zariadenie nastavilo na PCL 5 (UNIX, Linux, strediskový počítač)

Navrhnuté na používanie v podnikových prostrediach Windows na poskytnutie

jedného ovládača na používanie s viacerými modelmi tlačiarní

Uprednostňované pri tlači cez viacero modelov tlačiarní z mobilného počítača so

systémom Windows

HP UPD PCL 6

Odporúča sa na tlač vo všetkých prostrediach systému Windows

Poskytuje kombináciu najvyššej rýchlosti, kvality tlače a podpory funkcií tlačiarne,

ktorá je vhodná pre väčšinu používateľov

Vyvinutý na zosúladenie s rozhraním Graphic Device Interface (GDI) systému

Windows s cieľom dosiahnuť najvyššiu rýchlosť v prostrediach systému Windows

Nemusí byť plne kompatibilný s programami tretích strán a vlastnými riešeniami

založenými na ovládači PCL 5

Ďalšie ovládače tlačiarne môžete prevziať z nasledujúcej webovej stránky:

www.hp.com/support/

ljm425series

.

SKWW

Zlepšenie kvality tlače 175