HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač čistiacej strany

background image

Tlač čistiacej strany

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Service (Údržba)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Cleaning Page (Čistiaca strana)

.

4.

Po výzve systému vložte obyčajný papier formátu Letter alebo A4.

5.

Dotykom tlačidla

OK

spustíte proces čistenia.

Produkt vytlačí prvú stranu a potom vás vyzve na vybratie strany z výstupnej priehradky a opätovné

vloženie do zásobníka 1 pri zachovaní rovnakej orientácie. Počkajte, kým sa proces nedokončí. Zahoďte

stranu, ktorá sa tlačí.