HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenovanie na pamäťovú jednotku USB

background image

Skenovanie na pamäťovú jednotku USB

1.

Položte dokument na sklo skenera alebo do podávača dokumentov.

2.

Vložte pamäťovú jednotku USB do portu na prednej strane zariadenia.

3.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla

Scan (Skenovanie)

.

4.

Dotknite sa obrazovky

Scan to USB Drive (Skenovanie na jednotku USB)

.

5.

Stlačením tlačidla

Scan (Skenovanie)

naskenujte a uložte súbor. Zariadenie vytvorí na pamäťovej

jednotke USB priečinok s názvom HPSCANS a súbor uloží vo formáte .PDF alebo .JPG pomocou

automaticky generovaného názvu súboru.

POZNÁMKA:

Keď sa otvorí obrazovka zhrnutia, dotykom môžete upraviť nastavenia.

Môžete tiež zmeniť názov priečinka.

68

Kapitola 5 Skenovanie

SKWW

background image

Nastavenie funkcií skenovania do sieťového priečinka

a skenovania na e-mail

Tieto funkcie skenovania nie sú dostupné, kým na ich konfiguráciu nepoužijete vstavaný webový server HP.

Nastavenia skenovania môžete zmeniť podľa nasledujúcich pokynov.

1.

Adresu IP zariadenia nájdete dotknutím sa tlačidla Sieť

na domovskej obrazovke ovládacieho

panela zariadenia.

2.

Ak chcete otvoriť vstavaný webový server HP, do riadka adresy webového prehľadávača zadajte adresu

IP produktu.

POZNÁMKA:

Prístup do vstavaného webového servera HP môžete získať aj z aplikácie HP Device

Toolbox pre systém Windows alebo HP Utility pre systém Mac OS X.

3.

Funkciu nastavíte kliknutím na kartu Skenovanie.

SKWW