HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (MAC OS X)

background image

Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (MAC OS X)

1.

Otvorte priečinok Applications (Aplikácie) a potom kliknite na Hewlett-Packard. Dvakrát kliknite na

HP Scan.

2.

Otvorte ponuku HP Scan a kliknite na Preferences (Preferencie). V kontextovej ponuke Scanner

(Skener) vyberte v zozname zariadenie a kliknite na Continue (Pokračovať).

3.

Ak chcete použiť štandardné predvolené nastavenia, ktoré produkujú výsledky prijateľné pre text

i obrázky, kliknite na tlačidlo Scan (Skenovať).

Ak chcete použiť predvoľby optimalizované pre obrázky alebo textové dokumenty, vyberte predvoľbu

z kontextovej ponuky Scanning Presets (Predvoľby skenovania). Ak chcete upraviť nastavenia, kliknite

na tlačidlo Edit (Upraviť). Keď ste pripravení na skenovanie, kliknite na tlačidlo Scan (Skenovať).

4.

Ak chcete skenovať ďalšie stránky, vložte ďalšiu stránku a kliknite na Scan (Skenovať). Ak chcete pridať

nové stránky do aktuálneho zoznamu, kliknite na Append to List (Pridať do zoznamu). Opakujte, kým

nenaskenujete všetky stránky.

5.

Kliknite na tlačidlo Save (Uložiť) a potom prejdite na priečinok v počítači, do ktorého chcete súbor uložiť.

POZNÁMKA:

Ak chcete naskenované snímky ihneď vytlačiť, kliknite na tlačidlo Print (Tlačiť).

SKWW

Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (MAC OS X)

67