HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (Windows)

background image

Skenovanie pomocou softvéru HP Scan (Windows)

1.

Dvakrát kliknite na ikonu HP Scan na pracovnej ploche počítača.

2.

Vyberte odkaz na skenovanie a v prípade potreby upravte nastavenia.

3.

Kliknite na položku Scan (Skenovanie).

POZNÁMKA:

Kliknutím na položku Advanced Settings (Rozšírené nastavenia) získate prístup k ďalším

možnostiam.

Kliknutím na položku Create New Shortcut (Vytvoriť nový odkaz) vytvorte prispôsobenú súpravu nastavení

a uložte ju do zoznamu odkazov.

66

Kapitola 5 Skenovanie

SKWW