HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN

background image

Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN

Vo všeobecnosti je softvérový program kompatibilný s TWAIN, ak má príkaz, ako napríklad Acquire (Načítať),

File Acquire (Načítať súbor), Scan (Skenovať), Import New Object (Importovať nový objekt), Insert from

(Vložiť z) alebo Scanner (Skener). Ak si nie ste istí, či je program kompatibilný alebo neviete, ako sa príkaz

nazýva, pozrite si pomocníka softvérového programu alebo dokumentáciu.

Keď skenujete z programu kompatibilného s TWAIN, softvérový program HP Scan sa môže spustiť

automaticky. Ak sa spustí program HP Scan, môžete vykonať zmeny počas prehliadania obrázka. Ak sa

program automaticky nespustí, obrázok prejde okamžite do programu kompatibilného s TWAIN.

Spustite skenovanie v rámci programu kompatibilného s TWAIN. Informácie o príkazoch a príslušných

krokoch nájdete v pomocníkovi softvérového programu alebo v dokumentácii.

Skenovanie z programu kompatibilného s TWAIN

WIA predstavuje iný spôsob na skenovanie obrázka priamo v softvérovom programe. WIA používa na

skenovanie softvér od spoločnosti Microsoft namiesto softvéru HP Scan.

Vo všeobecnosti je softvérový program kompatibilný s WIA, ak v ponuke Vložiť alebo Súbor obsahuje príkaz,

ako napríklad Picture/From Scanner or Camera (Obrázok/Zo skeneru alebo fotoaparátu). Ak si nieste istí, či

je program kompatibilný s WIA, pozrite si pomocníka softvérového programu alebo dokumentáciu.

Skenovanie spustite v rámci programu kompatibilného s WIA. Pozrite si pomocníka softvérového programu

alebo dokumentáciu, kde nájdete informácie o príkazoch a príslušných krokoch.

-alebo-

Z ovládacieho panelu systému Windows v priečinku Cameras and Scanner (Fotoaparáty a skener) (ktorý sa

nachádza pod priečinkom Hardware and Sound (Hardvér a zvuk) v systéme Windows Vista a Windows 7)

dvakrát kliknite na ikonu zariadenia. Týmto spôsobom sa otvorí bežný sprievodca Microsoft WIA Wizard,

ktorý vám umožní skenovať súbor.

72

Kapitola 5 Skenovanie

SKWW

background image

6