HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od iných výrobcov

background image

Politika spoločnosti HP ohľadom spotrebného materiálu od

iných výrobcov

Spoločnosť Hewlett-Packard nemôže odporúčať opätovné používanie nových alebo upravených kaziet

s tonerom od iných výrobcov.

POZNÁMKA:

Použitie inej kazety s tonerom, než kazety s tonerom HP alebo jej znovu naplnenie sa netýka

záruky poskytnutej zákazníkovi a ani dohody o poskytnutí HP podpory zákazníkovi. Ak však z dôvodu

použitia znovu naplnenej tonerovej kazety alebo kazety od inej spoločnosti ako HP vznikne porucha alebo

poškodenie, spoločnosť HP poskytne štandardný čas a materiál na opravu produktu pre konkrétnu poruchu

alebo poškodenie.