HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie intervalu režimu automatického vypínania

background image

Nastavenie intervalu režimu automatického vypínania

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

System Setup (Nastavenia systému)

Nastavenia energie

Automatické vypnutie napájania

Sleep/Auto Off After (Režim spánku/automatické vypnutie po)

SKWW

Úsporné nastavenia 137

background image

3.

Vyberte čas oneskorenia vypnutia.

POZNÁMKA:

Predvolené nastavenie je

30 Minutes (30 minút)

.

4.

Keď produkt prijme úlohy alebo keď stlačíte tlačidlo na ovládacom paneli, tento produkt sa automaticky

zapne z režimu automatického vypnutia. Môžete nastaviť udalosti, ktoré spôsobia zapnutie produktu.

Otvorte tieto ponuky:

System Setup (Nastavenia systému)

Nastavenia energie

Automatické vypnutie napájania

Udalosti prebúdzania

Udalosť zapnutia vypnite výberom udalosti a následným výberom možnosti

No (Nie)

.

138 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW

background image

Tlač po dosiahnutí odhadovaného konca životnosti tonerovej

kazety

Nízky stav čiernej: Produkt signalizuje nízky stav toneru v kazete. Skutočná zostávajúca životnosť tonerovej

kazety sa môže líšiť. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita tlače stane

neprijateľnou. Tonerová kazeta sa nemusí vymeniť okamžite.

Veľmi nízky stav čiernej: Produkt signalizuje nízky stav toneru v kazete. Skutočná zostávajúca životnosť

tonerovej kazety sa môže líšiť. Odporúčame mať pripravenú náhradnú kazetu na inštaláciu, keď sa kvalita

tlače stane neprijateľnou. Tonerová kazeta sa nemusí vymeniť okamžite, pokiaľ je kvalita tlače aj naďalej

prijateľná.

Po tom, čo toner v kazete značky HP dosiahne „veľmi nízky“ stav, skončí sa platnosť prémiovej ochrannej

záruky spoločnosti HP na túto tonerovú kazetu.

Môžete zmeniť spôsob, akým bude toto zariadenie reagovať, keď spotrebný materiál dosiahne veľmi nízky

stav. Po namontovaní novej tonerovej kazety nemusíte tieto nastavenia znovu nastavovať.

Zapnutie alebo vypnutie nastavení At Very Low (Pri dosiahnutí veľmi nízkej

úrovne)

Predvolené nastavenia môžete kedykoľvek zapnúť alebo vypnúť a nemusíte ich opätovne zapínať, keď

nainštalujete novú tonerovú kazetu.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

System Setup (Nastavenia systému)

Nastavenia spotrebného materiálu

Black Cartridge (Čierna kazeta)

Nastavenia pri veľmi nízkej hladine

3.

Vyberte jednu z nasledujúcich možností:

Výberom možnosti

Continue (Pokračovať)

nastavte produkt tak, aby vás upozornil na veľmi nízku

úroveň tonerovej kazety, ale pokračoval naďalej v tlači.

Výberom možnosti

Stop (Zastaviť)

nastavte produkt tak, aby zastavil tlač (vrátane tlače faxov)

a pokračoval až po výmene tonerovej kazety.

Výberom možnosti

Prompt (Výzva)

nastavíte zariadenie tak, aby zastavilo tlač (vrátane tlače

faxov) a vyzvalo vás k výmene tonerovej kazety. Výzvu môžete potvrdiť a pokračovať v tlači.

Zákazník môže v tomto produkte nakonfigurovať možnosť „Zobraziť výzvu po 100 stranách,

200 stranách, 300 stranách, 400 stranách alebo nikdy“. Táto možnosť sa poskytuje ako pomôcka

pre zákazníka a nepoukazuje na skutočnosť, že tieto strany budú vykazovať prijateľnú kvalitu

tlače.

Keď je zariadenie nastavené na možnosť

Stop (Zastaviť)

, existuje tu riziko, že faxy sa nevytlačia po inštalácii

novej kazety, ak váš produkt prijal viac faxov, ako pamäť dokáže uchovať počas pozastavenia.

Keď je zariadenie nastavené na možnosť

Prompt (Výzva)

, existuje tu riziko, že faxy sa nevytlačia po inštalácii

novej kazety, ak váš produkt prijal viac faxov, ako pamäť dokáže uchovať počas čakania na potvrdenie výzvy.

SKWW