HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie oneskorenia spánku

background image

Nastavenie oneskorenia spánku

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

System Setup (Nastavenia systému)

Nastavenia energie

Sleep Delay (Oneskorenie spánku)

3.

Vyberte čas oneskorenia spánku.

POZNÁMKA:

Predvolené nastavenie je

15 Minutes (15 minút)

.