HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač v režime EconoMode

background image

Tlač v režime EconoMode

Tento produkt má možnosť EconoMode (Ekonomický režim) pre tlač konceptov dokumentov. Používaním

režimu EconoMode môžete spotrebovať menej tonera. Používanie režimu EconoMode však môže tiež znížiť

kvalitu tlače.

Spoločnosť HP neodporúča trvalé použitie režimu EconoMode. Pri trvalom používaní režimu EconoMode sa

môžu mechanické časti kazety s tonerom opotrebovať skôr, ako sa minie zásoba tonera. Ak kvalita tlače

začne klesať a prestane byť prijateľná, zvážte výmenu kazety s tonerom.

POZNÁMKA:

Ak túto možnosť neponúka ovládač tlačiarne, môžete ju nastaviť pomocou vstavaného

webového servera HP.

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Zvoľte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

Kliknite na zaškrtávacie políčko Nastavenie EconoMode.