HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Manuálna aktualizácia firmvéru

background image

Manuálna aktualizácia firmvéru

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Service (Údržba)

Aktualizácia produktu LaserJet

Kontrolovať aktualizácie teraz

3.

Dotykom tlačidla

Yes (Áno)

dajte produktu pokyn na vyhľadanie aktualizácií firmvéru. Ak produkt nájde

inováciu, spustí sa proces aktualizácie.