HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie produktu na automatickú aktualizáciu firmvéru

background image

Nastavenie produktu na automatickú aktualizáciu firmvéru

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Service (Údržba)

Aktualizácia produktu LaserJet

Spravovať aktualizácie

Vyzvať pred inštaláciou

3.

Dotknite sa možnosti

Automaticky inštalovať

.

SKWW

Aktualizácia firmvéru 145

background image

146 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW

background image

8