HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Funkcie aplikácie HP Utility

background image

Funkcie aplikácie HP Utility

Aplikácia HP Utility sa používa na nasledujúce úlohy:

získavanie informácií o stave spotrebného materiálu,

získavanie informácií o produkte, ako je verzia firmvéru a sériové číslo.

Vytlačte konfiguračnú stránku.

Nakonfigurujte typ a formát papiera pre zásobník.

Prenášajte súbory a písma z počítača do zariadenia.

Aktualizuje firmvér zariadenia.

Zmeňte názov produktu v sieti Bonjour.

Zobrazte stránku spotreby farieb.

134 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW