HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie alebo zmena hesla produktu

background image

Nastavenie alebo zmena hesla produktu

Pomocou vstavaného webového servera HP nastavte heslo alebo zmeňte existujúce heslo pre produkt

pripojený k sieti.

1.

Adresu IP zariadenia nájdete dotknutím sa tlačidla Sieť

na domovskej obrazovke ovládacieho

panela zariadenia.

2.

Ak chcete otvoriť vstavaný webový server HP, do riadka adresy webového prehľadávača zadajte adresu

IP produktu.

POZNÁMKA:

Prístup do vstavaného webového servera HP môžete získať aj z aplikácie HP Device

Toolbox pre systém Windows alebo HP Utility pre systém Mac OS X.

3.

Kliknite na kartu Nastavenia a následne kliknite na prepojenie Security (Zabezpečenie).

POZNÁMKA:

Ak je nastavené heslo, budete vyzvaní na zadanie hesla. Zadajte heslo a potom kliknite

na tlačidlo Apply (Použiť).

4.

Zadajte nové heslo do políčka New Password (Nové heslo) a do políčka Verify Password (Overenie

hesla).

5.

Heslo uložte kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) v spodnej časti okna.

136 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW