HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - HP Device Toolbox (Windows)

background image

HP Device Toolbox (Windows)

Na prezeranie alebo zmenu nastavení produktu z vášho počítača použite program HP Device Toolbox pre

systém Windows. Tento nástroj otvára vstavaný webový server HP pre tento produkt.

POZNÁMKA:

Tento nástroj je dostupný len v prípade, ak ste pri inštalácii produktu zvolili úplnú inštaláciu.

1.

Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Programy.

2.

Kliknite na vašu produktovú skupinu HP a potom kliknite na položku HP Device Toolbox.

Karta alebo časť

Popis

Karta Domov

Poskytuje informácie o produkte,

stave a konfigurácii.

Stav produktu: Zobrazuje stav produktu a informuje o približnej percentuálnej

zostávajúcej životnosti spotrebného materiálu HP.

Stav spotrebného materiálu: Ukazuje odhadované percento životnosti spotrebného

materiálu HP. Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa môže odlišovať.

Odporúčame mať pripravenú náhradnú položku spotrebného materiálu na inštaláciu, keď

sa kvalita tlače stane neprijateľnou. Spotrebný materiál nemusí byť vymenený, pokiaľ je

kvalita tlače aj naďalej prijateľná.

Konfigurácia zariadenia: Zobrazuje informácie, ktoré sa nachádzajú na konfiguračnej

stránke produktu.

Prehľad siete: Zobrazuje informácie, ktoré sa nachádzajú na stránke sieťovej

konfigurácie produktu.

Hlásenia: Umožní vám vytlačiť konfiguračnú stránku a stránku stavu spotrebného

materiálu, ktoré vytvorí produkt.

Event log (Protokol udalostí): Zobrazuje zoznam všetkých udalostí a chýb produktu.

Karta Systém

Poskytuje možnosť konfigurovať

produkt pre váš počítač.

Informácie o zariadení: Ponúka základné informácie o produkte a spoločnosti.

Nastavenie papiera: Umožní vám zmeniť predvolené nastavenia pre narábanie produktu

s papierom.

Print Quality (Kvalita tlače): Umožní vám zmeniť predvolené hodnoty kvality tlače

produktu, a to vrátane nastavení kalibrácie.

Typy papiera: Umožní vám nakonfigurovať tlačové režimy, ktoré zodpovedajú typom

papiera, ktoré produkt môže použiť.

System Setup (Nastavenie systému): Umožní vám zmeniť predvolené hodnoty systému

pre produkt.

Service (Servis): Umožní vám začať proces čistenia na produkte.

Zabezpečenie produktu: Umožňuje vám nastaviť alebo zmeniť heslo produktu.

Uložiť a obnoviť: Ukladá aktuálne nastavenia pre produkt do súboru v počítači. Použite

tento súbor na nahranie rovnakých nastavení do iného produktu alebo na obnovenie

týchto nastavení pre tento produkt v budúcnosti.

POZNÁMKA:

Karta Systém môže byť chránená heslom. Ak je produkt pripojený k sieti, pred

zmenou nastavenia na tejto karte sa vždy poraďte so správcom.

Karta Tlač

Poskytuje možnosť zmeniť

predvolené nastavenia tlače pre váš

počítač.

Tlač: Mení predvolené nastavenia tlače produktu, ako napríklad počet kópií a otočenie

papiera. Sú to tie isté možnosti, ktoré sú dostupné na ovládacom paneli.

PCL5c: Zobrazuje a mení nastavenia PCL5c.

PostScript: Vypnite alebo zapnite funkciu Tlačiť chyby PS.

132 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW

background image

Karta alebo časť

Popis

Karta Siete

Poskytuje možnosť zmeniť

nastavenia siete pre váš počítač.

Správcovia siete môžu túto kartu použiť na ovládanie sieťových nastavení produktu, keď je

produkt pripojený k sieti založenej na protokoloch IP. Správcovi siete tiež umožňuje nastaviť

funkciu priameho bezdrôtového pripojenia. Táto karta sa nezobrazí, ak je produkt priamo

pripojený k počítaču.

Karta Webové služby HP

Túto kartu použite na nastavovanie a používanie jednotlivých webových nástrojov pre tento

produkt.

SKWW

HP Device Toolbox (Windows) 133