HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

Softvér HP Web Jetadmin je ocenený popredný nástroj na efektívne spravovanie širokého rozsahu sieťových

zariadení HP vrátane tlačiarní, multifunkčných zariadení a zariadení na digitálne odosielanie. Toto

jednoduché riešenie umožňuje na diaľku inštalovať, monitorovať, vykonávať údržbu, riešiť problémy

a vytvárať zabezpečené prostredie tlače a snímania, čím jednoznačne pomáha zvýšiť obchodnú produktivitu

tým, že vám šetrí čas, riadi náklady a chráni vaše investície.

Aktualizácie softvéru HP Web Jetadmin sú pravidelne k dispozícii a zaisťujú podporu pre špecifické funkcie

zariadenia. Ak sa chcete dozvedieť viac o aktualizáciách, navštívte adresu

www.hp.com/go/webjetadmin

a kliknite na prepojenie Self Help and Documentation (Svojpomoc a dokumentácia).

POZNÁMKA:

Zásuvné moduly produktu je možné doinštalovať do nástroja HP Web Jetadmin na

poskytovanie podpory pre špecifické vlastnosti produktu.

POZNÁMKA:

Prehľadávače musia podporovať jazyk Java. Softvér Web Jetadmin sa v systéme Mac OS X

nepodporuje.

SKWW

HP Web Jetadmin 135