HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Premenovanie produktu v sieti

background image

Premenovanie produktu v sieti

Ak chcete produkt v sieti premenovať tak, aby bol jedinečne identifikovaný, použite vstavaný webový server

HP.

1.

Adresu IP zariadenia nájdete dotknutím sa tlačidla Sieť

na domovskej obrazovke ovládacieho

panela zariadenia.

2.

Ak chcete otvoriť vstavaný webový server HP, do riadka adresy webového prehľadávača zadajte adresu

IP produktu.

POZNÁMKA:

Prístup do vstavaného webového servera HP môžete získať aj z aplikácie HP Device

Toolbox pre systém Windows alebo HP Utility pre systém Mac OS X.

3.

Otvorte kartu Systém.

SKWW

Konfigurácia nastavení siete IP 129

background image

4.

Na stránke Device Information (Informácie o zariadení) sa predvolený názov produktu nachádza v poli

Device status (Stav zariadenia). Tento názov môžete zmeniť kvôli jedinečnej identifikácii tohto

produktu.

POZNÁMKA:

Vyplnenie ostatných polí na tejto stránke je voliteľná.

5.

Kliknutím na tlačidlo Apply (Použiť) zmeny uložíte.

130 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW