HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

background image

Ručné nastavenie parametrov protokolu IPv4 TCP/IP pomocou ovládacieho panela

Na nastavenie adresy IPv4, masky podsiete a predvolenej brány použite ponuky na ovládacom paneli.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Prejdite na ponuku

Network Setup (Inštalácia siete)

a dotknite sa jej.

3.

Dotknite sa ponuky

TCP/IP Config (Konfigurácia TCP/IP)

a potom sa dotknite tlačidla

Manual (Manuálne)

.

4.

Pomocou numerickej klávesnice zadajte IP adresu a dotknite sa tlačidla

OK

. Na potvrdenie sa dotknite

tlačidla

Yes (Áno)

.

5.

Pomocou numerickej klávesnice zadajte masku podsiete a dotknite sa tlačidla

OK

. Na potvrdenie sa

dotknite tlačidla

Yes (Áno)

.

6.

Pomocou numerickej klávesnice zadajte predvolenú bránu a dotknite sa tlačidla

OK

. Na potvrdenie sa

dotknite tlačidla

Yes (Áno)

.