HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zobrazenie alebo zmena nastavení siete

background image

Zobrazenie alebo zmena nastavení siete

Na zobrazenie alebo zmenu konfiguračných nastavení protokolu IP použite zabudovaný webový server.

1.

Adresu IP zariadenia nájdete dotknutím sa tlačidla Sieť

na domovskej obrazovke ovládacieho

panela zariadenia.

2.

Ak chcete spustiť zabudovaný webový server HP, zadajte IP adresu do adresového riadku webového

prehľadávača.

POZNÁMKA:

Prístup do vstavaného webového servera HP môžete získať aj z aplikácie HP Device

Toolbox pre systém Windows alebo HP Utility pre systém Mac OS X.

3.

Kliknutím na kartu Networking (Sieť) získajte informácie o sieti. Nastavenia môžete podľa potreby

zmeniť.