HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Nastavenie priamej bezdrôtovej tlače HP

background image

Nastavenie priamej bezdrôtovej tlače HP

POZNÁMKA:

Túto funkciu majú len modely s bezdrôtovým pripojením.

Funkcia priamej bezdrôtovej tlače HP vám umožňuje tlačiť z bezdrôtového mobilného zariadenia priamo na

produkte s funkciou priamej bezdrôtovej tlače bez potreby pripojenia k sieti alebo k internetu. Priamu

bezdrôtovú tlač HP môžete využiť v týchto zariadeniach:

iPhone, iPad alebo iTouch s aplikáciou Apple AirPrint;

mobilné zariadenia s operačným systémom Android, iOS alebo Symbian s aplikáciou HP ePrint Home &

Biz.

Priamu bezdrôtovú tlač HP nastavíte v ovládacom paneli podľa tohto postupu:

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Otvorte tieto ponuky:

Network Setup (Inštalácia siete)

Wireless Menu (Bezdrôtová ponuka)

Nastavenia funkcie Wireless Direct

Zap./Vyp. funkcie Wireless Direct

POZNÁMKA:

Ak sa na ovládacom paneli nezobrazí položka

Nastavenia funkcie Wireless Direct

, musíte

odovzdať aktuálnu verziu firmvéru produktu. Ak chcete aktuálnu verziu, prejdite na stránku

www.hp.com

, v poli vyhľadávania uveďte číslo produktu HP, vyberte konkrétny model produktu

a kliknite na odkaz Prevzatie softvéru a ovládačov.

3.

Dotknite sa položky

On (Zap.)

. Produkt uloží nastavenie a na ovládacom paneli sa znova zobrazí ponuka

Nastavenia funkcie Wireless Direct

.

SKWW

Nastavenie priamej bezdrôtovej tlače HP 127