HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Pamäť

background image

Pamäť

Tento produkt obsahuje pamäťový panel, ktorý podporuje nasledujúce pamäťové moduly pre písmo a čiarové

kódy tretích strán. Spoločnosť Hewlett-Packard tieto produkty nepredáva.

BarDIMM Pro, Jetmobile

MicrDIMM Pro, Jetmobile

Riešenia pre písmo a čiarové kódy TypeHaus, TypeHaus, Inc.

Ázijské písma, JITCO, Ltd.

BarDIMM® Box, Jetmobile

BarSIMM 1.9, Jetmobile

Pevný disk EIO pre LaserJet Series, Oberon Service SRL

Smerovač siete Ethernet – technológia Token Ring (ETRR), Ringdale

EuroForm Barcode 100, EuroForm A/S

UPOZORNENIE:

Manipulácia s pamäťovým modulom bez uzemneného a antistatického zariadenia môže

viesť k poškodeniu modulu. Predtým, ako sa dotknete pamäťového modulu, sa dotknite akejkoľvek kovovej

časti produktu alebo iného uzemneného kovu.

144 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW