HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Použitie aplikácií webových služieb HP

background image

Použitie aplikácií webových služieb HP

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Webové služby .

2.

Dotknite sa tlačidla

Aktivovať webové služby

.

Po prevzatí aplikácie z webovej lokality HP ePrintCenter bude táto dostupná v ponuke

Aplikácie

v ovládacom

paneli produktu. Tento proces aktivuje webové služby HP a ponuku

Aplikácie

.

128 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW