HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmena pripojenia produktu pomocou programu HP Reconfiguration Utility

background image

Zmena pripojenia produktu pomocou programu

HP Reconfiguration Utility

Ak produkt už používate a chcete zmeniť spôsob jeho pripojenia, pripojenie nastavte pomocou programu

HP Reconfiguration Utility. Napríklad môžete prekonfigurovať produkt tak, aby používal inú bezdrôtovú

adresu, aby sa pripojil ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti, prípadne sieťové pripojenie zmeniť na pripojenie

USB. Konfiguráciu môžete zmeniť bez vloženia disku CD produktu. Po výbere typu pripojenia, ktoré chcete

vytvoriť, program prejde priamo na časť inštalačného postupu produktu, ktorú je potrebné zmeniť.

Program HP Reconfiguration Utility sa vo vašom počítači nachádza v skupine programov HP.

126 Kapitola 7 Správa a údržba

SKWW