HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač vodotlače (Mac OS X)

background image

Tlač vodotlače (Mac OS X)

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

Otvorte ponuku Watermarks (Vodotlače).

4.

Začiarknite políčko Watermark (Vodotlač).

5.

V rozbaľovacích zoznamoch pod začiarkavacím políčkom nastavte rôzne prvky vodotlače.

6.

Kliknite na tlačidlo Tlač.

46

Kapitola 3 Tlač

SKWW