HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X)

background image

Zrušenie tlačovej úlohy (Mac OS X)

1.

Ak sa tlačová úloha práve tlačí, zrušte ju stlačením tlačidla Zrušiť na ovládacom paneli produktu.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla Zrušiť vymažete úlohu, ktorú produkt práve spracováva. Ak sa čaká

na viac ako jednu tlačovú úlohu, stlačením tlačidla Zrušiť sa odstráni tlačová úloha, ktorá sa práve

zobrazuje na ovládacom paneli produktu.

2.

Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.

Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové okno,

umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový rad Mac: Otvorte tlačový rad tak, že dvakrát kliknete na ikonu produktu v doku. Označte

tlačovú úlohu a potom kliknite na položku Delete (Odstrániť).