HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač vodotlače (Windows)

background image

Tlač vodotlače (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Effects (Efekty).

4.

Vodotlač vyberte v rozbaľovacom zozname Watermarks (Vodotlače).

Prípadne na pridanie nového vodoznaku do zoznamu kliknite na tlačidlo Edit (Upraviť). Špecifikujte

nastavenia pre vodotlač a potom kliknite na tlačidlo OK.

5.

Aby ste vytlačili vodotlač len na prvej strane, označte zaškrtávacie políčko First page only (Len prvú

stranu). V opačnom prípade sa vodotlač vytlačí na každej strane.

SKWW

Ďalšie tlačové úlohy (Windows)

45