HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows)

background image

Výber vlastnej veľkosti papiera (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Papier a kvalita.

4.

Stlačte tlačidlo Vlastná veľkosť.

5.

Zadajte názov voliteľnej veľkosti a stanovte rozmery.

Šírka sa vzťahuje na krátky okraj papiera.

Dĺžka sa vzťahuje na dlhý okraj papiera.

44

Kapitola 3 Tlač

SKWW

background image

POZNÁMKA:

Papier vždy vkladajte do zásobníkov kratším okrajom dopredu.

6.

Kliknite na tlačidlo Uložiť a potom na tlačidlo Zatvoriť.