HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zrušenie tlačovej úlohy (Windows)

background image

Zrušenie tlačovej úlohy (Windows)

1.

Ak sa tlačová úloha práve tlačí, zrušte ju stlačením tlačidla Zrušiť na ovládacom paneli produktu.

POZNÁMKA:

Stlačením tlačidla Zrušiť vymažete úlohu, ktorú produkt práve spracováva. Ak je

spustených viacero procesov, stlačením tlačidla Zrušiť sa odstráni proces, ktorý sa práve zobrazuje

na ovládacom paneli produktu.

2.

Tlačovú úlohu môžete tiež zrušiť zo softvérového programu alebo tlačového radu.

Softvérový program: Zvyčajne sa na obrazovke počítača na krátky čas objaví dialógové okno,

umožňujúce zrušiť tlačovú úlohu.

Tlačový rad Windows: Ak tlačová úloha čaká v tlačovom rade (pamäti počítača) alebo v tlačovom

zoraďovači, vymažte ju tam.

Windows XP, Windows Server 2003 alebo Windows Server 2008: Kliknite na tlačidlo Štart,

položky Nastavenie a Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite na ikonu produktu, aby ste otvorili

okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť, a potom kliknite na

položku Zrušiť.

Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom pod

položkou Hardvér a zvuk kliknite na položku Tlačiareň. Dvakrát kliknite na ikonu produktu,

aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú chcete zrušiť,

a potom kliknite na položku Zrušiť.

Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy. Dvakrát kliknite

na ikonu produktu, aby ste otvorili okno, kliknite pravým tlačidlom na tlačovú úlohu, ktorú

chcete zrušiť a potom kliknite na položku Zrušiť.