HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Podporované ovládače tlačiarne (Windows)

background image

Podporované ovládače tlačiarne (Windows)

Ovládače tlačiarne poskytujú prístup k funkciám produktu a umožňujú počítaču komunikovať s produktom

(pomocou jazyka tlačiarne). Pre dodatočný softvér a jazyky si pozrite inštalačné poznámky a súbory na

prečítanie na disku CD od produktu.

Popis ovládača HP PCL 6

Inštaluje sa automaticky pri inštalácii softvéru produktu

Poskytnuté ako predvolený ovládač

Odporúča sa na tlač vo všetkých podporovaných prostrediach systému Windows.

Poskytuje celkovú najlepšiu rýchlosť, kvalitu tlače a podporu funkcií produktu pre väčšinu používateľov

Vyvinutý pre zjednotenie s grafickým rozhraním pre zariadenia (GDI) v systéme Windows pre najlepšiu

rýchlosť v prostrediach systému Windows

Nemusí byť plne kompatibilný s programami tretích strán a s voliteľnými programami založenými na

PCL 5

Popis ovládača HP UPD PS

Môžete prevziať z internetu na adrese

www.hp.com/support/ljm425series

Odporúčané pre tlač so softvérovými programami Adobe

®

alebo s inými softvérovými programami

s veľmi intenzívnou grafikou

Poskytuje podporu pre tlač z emulácie PostScript alebo pre podporu súpravy písiem PostScript Flash

Popis ovládača HP UPD PCL 5

Môžete prevziať z internetu na adrese

www.hp.com/support/ljm425series

Kompatibilný s predchádzajúcimi verziami PCL a staršími produktmi HP LaserJet

Najlepší výber pre tlač zo softvérových programov tretích strán alebo voliteľných softvérových

programov

Navrhnuté pre použitie v podnikových prostrediach systému Windows na poskytnutie samostatného

ovládača pre použitie s viacerými modelmi tlačiarní

Uprednostňované pri tlači z viacerých modelov tlačiarní z mobilného počítača so systémom Windows

Popis ovládača HP UPD PCL 6

Môžete prevziať z internetu na adrese

www.hp.com/support/ljm425series

Odporúča sa na tlač vo všetkých podporovaných prostrediach systému Windows.

Poskytuje celkovú najlepšiu rýchlosť, kvalitu tlače a podporu funkcií produktu pre väčšinu používateľov

Vyvinutý pre zjednotenie s grafickým rozhraním pre zariadenia (GDI) v systéme Windows pre najlepšiu

rýchlosť v prostrediach systému Windows

Nemusí byť plne kompatibilný s programami tretích strán a s voliteľnými programami založenými na

PCL 5

20

Kapitola 3 Tlač

SKWW