HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Použitie súčasti AirPrint

background image

Použitie súčasti AirPrint

Priama tlač prostredníctvom aplikácie AirPrint od spoločnosti Apple má podporu v systéme iOS 4.2 alebo

novšom. Pomocou aplikácie AirPrint môžete odoslať tlač do produktu priamo zo zariadení iPad (iOS 4.2),

iPhone (3GS alebo novší) alebo iPod touch (tretia generácia alebo novšia) z týchto aplikácií:

E-mail

Fotografie

Safari

Vybrané aplikácie tretích strán

Ak chcete používať aplikáciu AirPrint, produkt musí byť pripojený k sieti alebo pripojený prostredníctvom

priameho bezdrôtového pripojenia. Ďalšie informácie o používaní aplikácie AirPrint a o tom, ktoré produkty

HP sú s ňou kompatibilné, získate na stránke

www.hp.com/go/airprint

.

POZNÁMKA:

Možno bude potrebné inovovať firmvér produktu, aby ste mohli používať aplikáciu AirPrint.

Prejdite na stránku

www.hp.com/support/ljm425series

.

SKWW

Použitie súčasti AirPrint

49