HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Prístupová tlač cez USB

background image

Prístupová tlač cez USB

1.

Vložte úložnú jednotku USB do portu USB na prednej strane

zariadenia.

2.

Otvorí sa ponuka

USB Flash Drive (Pamäťová jednotka USB

typu Flash)

. Na pohyb medzi možnosťami použite tlačidlá so

šípkami.

Print Documents (Vytlačiť dokumenty)

View and Print Photos (Zobrazenie a tlač fotografií)

Scan to USB Drive (Skenovanie na jednotku USB)

3.

Ak chcete vytlačiť dokument, dotknite sa obrazovky

Print

Documents (Vytlačiť dokumenty)

a potom sa dotknite názvu

priečinka na pamäťovom zariadení USB, na ktorom je

dokument uložený. Keď sa otvorí obrazovka zhrnutia,

dotykom môžete upraviť nastavenia. Dokument vytlačte

dotknutím sa tlačidla

Print (Tlačiť)

.

4.

Ak chcete vytlačiť fotografie, dotknite sa obrazovky

View and

Print Photos (Zobrazenie a tlač fotografií)

a potom sa dotknite

náhľadu obrázka každej fotografie, ktorú chcete vytlačiť.

Dotknite sa tlačidla

Done (Hotovo)

. Keď sa otvorí obrazovka

zhrnutia, dotykom môžete upraviť nastavenia. Ak chcete

vytlačiť fotografie, dotknite sa tlačidla

Print (Tlačiť)

.

5.

Prevezmite vytlačenú úlohu z výstupnej priehradky a odpojte

pamäťovú jednotku USB.

50

Kapitola 3 Tlač

SKWW

background image

4