HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X)

background image

Manuálna tlač na obidve strany (Mac OS X)

POZNÁMKA:

Tento produkt má funkciu automatickej obojstrannej tlače. Tento produkt však môže tlačiť

obojstranné úlohy manuálne, ak automatická obojstranná tlač nepodporuje papier alebo ak je vypnutá

duplexná jednotka.

1.

Do zásobníka č. 1 vložte dostatok papiera pre tlačovú úlohu.

2.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

3.

V rozbaľovacom zozname Tlačiareň vyberte tento produkt.

4.

Vyberte položku Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač).

5.

Začiarknite políčko Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač) a vyberte možnosť viazania.

40

Kapitola 3 Tlač

SKWW

background image

6.

Stlačte tlačidlo Tlač. Postupujte podľa pokynov v kontextovom okne, ktoré sa zobrazí na obrazovke

počítača pred výmenou vytlačených hárkov v zásobníku 1 na tlač druhej polovice.

7.

Choďte k produktu a zo zásobníka 1 vyberte všetok čistý papier.

8.

Výtlačky vložte do zásobníka č. 1 potlačenou stranou smerom nadol a hornou časťou stránok smerom

k produktu.

9.

V prípade výzvy pokračujte dotykom príslušného tlačidla na ovládacom paneli.