HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X)

background image

Použitie predvoľby pre tlač (Mac OS X)

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

V ponuke Predvoľby zvoľte predvoľbu tlače.

4.

Kliknite na tlačidlo Tlač.

POZNÁMKA:

Aby ste použili predvolené nastavenia ovládača tlačiarne, vyberte možnosť štandardné.