HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač titulnej strany (Mac OS X)

background image

Tlač titulnej strany (Mac OS X)

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

Otvorte ponuku Titulná strana a potom vyberte, kde chcete vytlačiť titulnú stranu. Kliknite na tlačidlo

Pred dokumentom alebo tlačidlo Za dokumentom.

4.

V ponuke Typ titulnej strany zvoľte text, ktorý chcete vytlačiť na titulnú stranu.

POZNÁMKA:

Aby ste vytlačili prázdnu titulnú stránku, vyberte možnosť štandardné v ponuke Typ

titulnej strany.

5.

Kliknite na tlačidlo Tlač.