HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera (Mac OS X)

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok papiera (Mac OS X)

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

Otvorte ponuku Rozloženie.

4.

V ponuke Strán na hárok vyberte počet strán, ktoré chcete vytlačiť na každú stranu (1, 2, 4, 6, 9 alebo

16).

5.

V oblasti Smer rozloženia vyberte poradie a umiestnenie stránok na hárku.

SKWW

Tlačové úlohy pre systém Mac OS X

41

background image

6.

V ponuke Okraje vyberte typ okraja, ktorý chcete vytlačiť okolo každej stránky na hárku.

7.

Kliknite na tlačidlo Tlač.