HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytvorenie brožúry (Mac OS X)

background image

Vytvorenie brožúry (Mac OS X)

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

Otvorte ponuku Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač).

4.

Kliknite na rámček Manual Duplex (Manuálna obojstranná tlač).

5.

Otvorte ponuku Tlač brožúr.

6.

Kliknite do rámčeka Výstup formátovať ako brožúru a vyberte možnosť viazania.

7.

Vyberte veľkosť papiera.

8.

Kliknite na tlačidlo Tlač.

SKWW

Tlačové úlohy pre systém Mac OS X

43