HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X)

background image

Vytvorenie predvoľby pre tlač (Mac OS X)

Použite klávesové skratky pre tlač na uloženie aktuálnych nastavení ovládača tlačiarne pre opätovné

použitie.

1.

V ponuke Súbor kliknite na možnosť Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

Vyberte nastavenia tlače, ktoré chcete uložiť pre opakované použitie.

4.

V ponuke Predvoľby kliknite na možnosť Uložiť ako... a zadajte názov predvoľby.

5.

Stlačte tlačidlo OK.