HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows

background image

Automatická tlač na obidve strany v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na

položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo

Preferencie.

28

Kapitola 3 Tlač

SKWW

background image

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

4.

Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná tlač. Vytlačte

úlohu kliknutím na tlačidlo OK.

POZNÁMKA:

Ak ide o model s duplexnou jednotkou

a zobrazí sa len manuálna duplexná tlač, buď je duplexná

jednotka nainštalovaná nesprávne na karte Nastavenia

zariadenia v dialógovom okne Vlastnosti tlačiarne, alebo

duplexná jednotka nepodporuje typ média.