HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows

background image

Manuálna tlač na obidve strany v systéme Windows

POZNÁMKA:

Tento produkt má funkciu automatickej obojstrannej tlače. Tento produkt však môže tlačiť

obojstranné úlohy manuálne, ak automatická obojstranná tlač nepodporuje papier alebo ak je vypnutá

duplexná jednotka.

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na

položku Print (Tlačiť).

SKWW

Tlačové úlohy pre systém Windows

29

background image

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo

Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

4.

Označte zaškrtávacie políčko Obojstranná tlač (manuálne).

Vytlačte prvú stranu úlohy kliknutím na tlačidlo OK.

30

Kapitola 3 Tlač

SKWW

background image

5.

Vezmite vytlačené papiere z výstupného zásobníka,

neotáčajte ich a vložte ich do zásobníka č. 1 potlačenou

stranou smerom nadol a hornou časťou stránok smerom

k produktu.

6.

V ovládacom paneli stlačením tlačidla

OK

vytlačíte druhú

stranu úlohy.