HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

background image

Tlač viacerých strán na jeden hárok v systéme Windows

1.

V ponuke File (Súbor) v softvérovom programe kliknite na

položku Print (Tlačiť).

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo

Preferencie.

SKWW

Tlačové úlohy pre systém Windows

31

background image

3.

Kliknite na kartu Dokončovanie.

4.

V rozbaľovacom zozname Počet strán na hárok vyberte počet

strán na hárok.

5.

Zvoľte správne možnosti Vytlačiť testovaciu stránku,

Poradie strán a Orientácia.

32

Kapitola 3 Tlač

SKWW