HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytvorenie klávesovej skratky pre tlač (Windows)

background image

Vytvorenie klávesovej skratky pre tlač (Windows)

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte produkt a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti alebo

Preferencie.

3.

Kliknite na kartu Klávesové skratky pre tlač.

4.

Vyberte existujúcu klávesovú skratku ako základ.

POZNÁMKA:

Vždy zvoľte skratku pred nastavením

niektorého z nastavení v pravej časti obrazovky. Ak upravíte

nastavenia a potom vyberiete skratku, prípadne ak vyberiete

odlišnú skratku, prídete o všetky úpravy.

26

Kapitola 3 Tlač

SKWW

background image

5.

Pre novú klávesovú skratku vyberte možnosti tlače.

POZNÁMKA:

Na tejto alebo iných kartách ovládača tlačiarne

môžete zvoliť možnosti tlače. Po výbere možností na

ostatných kartách sa vráťte na kartu Klávesové skratky pre

tlač a následne pokračujte ďalším krokom.

6.

Stlačte tlačidlo Uložiť ako.

7.

Napíšte názov skratky a kliknite na tlačidlo OK.

SKWW

Tlačové úlohy pre systém Windows

27