HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov

background image

Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov

Archivačná tlač vytvára výstup, ktorý je menej náchylný na rozmazávanie a zaprášenie tonera. Používajte

archivačnú tlač na vytvorenie dokumentov, ktoré chcete uchovať alebo archivovať.

POZNÁMKA:

Pri tlači kvalitných archívnych výtlačkov sa zvýši teplota natavovacej jednotky. Vzhľadom na

vyššiu teplotu produkt tlačí polovičnou rýchlosťou, aby sa zabránilo poškodeniu.

1.

Na domovskej obrazovke ovládacieho panela produktu sa dotknite tlačidla Nastavenie .

2.

Dotknite sa ponuky

Service (Údržba)

.

3.

Dotknite sa tlačidla

Archive Print (Archivačná tlač)

a potom sa dotknite tlačidla

On (Zap.)

.

SKWW

Vytvorenie kvalitných archívnych výtlačkov

47