HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy

background image

Priorita na zmenu nastavení tlačovej úlohy

Zmeny v nastavení tlače sú zoradené podľa dôležitosti v závislosti od toho, ktoré nastavenia sa menia:

POZNÁMKA:

Názvy príkazov a dialógových okien sa môžu meniť v závislosti od softvéru.

Dialógové okno Page Setup (Nastavenie strany): Kliknite na položku Page Setup (Nastavenie strany)

alebo podobný príkaz v ponuke File (Súbor) programu, v ktorom pracujete, aby ste otvorili toto

dialógové okno. Nastavenia zmenené v tejto položke môžu vyradiť nastavenia vykonané v ktorejkoľvek

inej položke.

dialógové okno Print (Tlač): Kliknite na tlačidlo Print (Tlač), Print Setup (Nastavenie tlače) alebo na

podobný príkaz v ponuke File (Súbor) v programe, v ktorom pracujete pri otváraní tohto dialógového

okna. Zmeny v nastavení, ktoré urobíte v dialógovom okne Print (Tlač), majú nižšiu prioritu a neprepíšu

zmeny, ktoré urobíte v dialógovom okne Page Setup (Nastavenie strany).

Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne: Predvolené nastavenia ovládača tlačiarne určujú

nastavenia, ktoré sa použijú pri všetkých tlačových úlohách, pokiaľ ich nezmeníte v dialógovom okne

Page Setup (Nastavenie strany) alebo Print (Tlač).

Nastavenia ovládacieho panela tlačiarne: Zmeny nastavení na ovládacom paneli tlačiarne majú nižšiu

prioritu ako zmeny zadané v ktorejkoľvek inej časti.