HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmena nastavení konfigurácie produktu

background image

Zmena nastavení konfigurácie produktu

1.

V počítači otvorte ponuku Apple , kliknite na ponuku Systémové preferencie a potom kliknite na

ikonu Tlač a fax.

2.

Na ľavej strane okna zvoľte produkt.

3.

Stlačte tlačidlo Možnosti a spotrebný materiál.

SKWW

Zmena nastavení tlačovej úlohy (Mac OS X)

23

background image

4.

Kliknite na kartu Ovládač.

5.

Nakonfigurujte nainštalované možnosti.

24

Kapitola 3 Tlač

SKWW