HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

background image

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

1.

V ponuke Súbor kliknite na položku Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

V rozbaľovacom zozname s nastaveniami môžete zmeniť požadované nastavenia.