HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh

background image

Zmena predvolených nastavení všetkých tlačových úloh

1.

V ponuke Súbor kliknite na položku Tlač.

2.

V ponuke Tlačiareň vyberte tento produkt.

3.

V rozbaľovacom zozname s nastaveniami môžete zmeniť požadované nastavenia.

4.

V ponuke Predvoľby kliknite na možnosť Uložiť ako... a zadajte názov predvoľby.

Tieto nastavenia sa uložia v ponuke Predvoľby. Aby ste použili nové nastavenia, musíte vybrať uloženú

možnosť predvoľby zakaždým, keď otvoríte program a bude sa tlačiť.