HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmena nastavení konfigurácie produktu

background image

Zmena nastavení konfigurácie produktu

1.

Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie predvoleného zobrazenia

ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.

Windows XP, Windows Server 2003 a Windows Server 2008 (používanie klasického zobrazenia

ponuky Štart): Kliknite na tlačidlo Štart, potom kliknite na Nastavenie a následne kliknite na Tlačiarne.

Windows Vista: Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na Ovládací panel a potom v kategórii pre Hardvér

a zvuk kliknite na Tlačiareň.

Windows 7: Kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na Tlačiarne a faxy.

2.

Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu ovládača a potom vyberte položku Properties (Vlastnosti)

alebo Printer properties (Vlastnosti tlačiarne).

3.

Kliknite na záložku Nastavenia zariadenia.

22

Kapitola 3 Tlač

SKWW