HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

background image

Zmena nastavení všetkých úloh tlače, kým sa nezatvorí program softvéru

1.

V softvérovom programe vyberte možnosť Tlačiť.

2.

Vyberte ovládač a kliknite na položku Properties (Vlastnosti) alebo Preferences (Preferencie).