HP LaserJet Pro 400 MFP M425 - Napĺňanie zásobníka 2

background image

Napĺňanie zásobníka 2

1.

Vytiahnite zásobník z produktu.

14

Kapitola 2 Zásobník papiera

SKWW

background image

2.

Zatlačte modré zarážky smerom von a posunutím otvorte

vodiace lišty na výšku a šírku papiera.

3.

Ak chcete vložiť papier veľkosti Legal, rozšírte zásobník

stlačením tlačidla na uvoľnenie na zadnej strane zásobníka

smerom dovnútra a vytiahnutím zadnej časti zásobníka.

POZNÁMKA:

Keď je v zásobníku vložený papier veľkosti

Legal, zásobník sa rozšíri zo zadnej strany produktu

o približne 70 mm .

4.

Papier vložte do zásobníka a uistite sa, že je rovný vo

všetkých štyroch rohoch. Posuňte vodiace lišty dĺžky a šírky

papiera tak, aby sa jemne dotýkali stohu papiera.

SKWW

Naplnenie vstupných zásobníkov

15

background image

5.

Zatlačte na papier, aby ste sa uistili, že hárky papiera sa

nachádzajú pod zarážkami limitujúcimi množstvo papiera na

pravej strane zásobníka.

6.

Zasuňte zásobník do zariadenia.